Jul 29
2014

Logningsbekendtgørelsen – kort fortalt!

Hvem er omfattet af logningsbekendtgørelsen?

Logningsbekendtgørelsen omfatter alle kommercielle udbydere af internetadgang. Hvis du fx gratis eller mod betaling tilbyder internetadgang til dine kunder trådløst (bærbar PC, tablet, mobiltelefon) eller ved adgang til en stationær computer med internetadgang, så er din virksomhed omfattet af logningsbekendtgørelsen.

Hvad skal logges ifølge logningsbekendtgørelsen?

På internettet sendes alle data i datapakker. Det er til og fra informationen om disse pakker (IP adresse, port numre) der skal logges sammen med hvilken type af datapakke (protokol) der er tale om samt tidspunktet for, hvornår brugeren er startet og sluttet med at bruge internettet. Derudover skal der ved adgang til trådløst internet logges information om udstyret der bliver brugt til kommunikationen (adgangspunktets geografisk placering, MAC adressen på brugerens netkort).

Logning af informationer om trafik (brugeren afsender en forespørgsel om en eller anden mængde data til modtageren af forespørgelsen) :
Afsenders IP adresse og port*
– Modtagers IP adresse og port*
– Den anvendte protokol

* Denne ændring skyldes Justitsministeriets ophævelse af kravet om sessionslogning. Se pressemeddelelsen 2/6 2014 fra Justitsministeriet om dette ved at klikke her. Ændringerne til selv logningsbekendgørelsen kan du læse om ved at klikke her.

Logning af tid, sted, udstyr og brugerens identitet:
– Start og slut tidspunkt for brugerens brug af internettet
– Hvilke adgangspunkt der blev brugt – enhedsnavn og geografiske placering.
– MAC adressen på brugerens netkort.
– Brugers navn og adresse, fx ved indtjekning.

Hvor længe skal du gennem dine logningsdata?

Ifølg logningsbekendtgørelsen skal du gemme dine logningsdata et år tilbage fra d.d.

Hvad er forudsætning for at du må udleverer dine logningsdata?

Politiet og PET skal indhente en retskendelse der målretter sig mod internet trafikken for den eller de personer der ønskes udleveret logningsdata om. I nødstilfælde kan du pga. situations alvor udlevere dine logningsdata med det samme og derefter afvente at modtage en retskendelse fra Politiet eller PET.

Hvem kontakter Politiet eller PET vedrørende et ønske om indsigt i dine logningsdata?

Den kommercielle udbyder af internet skal oprette et døgnbemandet såkaldt ”kontaktpunkt”. Det betyder, at Politiet og PET altid skal kunne komme i kontakt med denne person, hvis der skulle blive behov for det. Denne kontaktperson skal kunne hjælpe Politiet eller PET med at få tilgang til de ønskede logningsdata. Den person der bemander dette kontaktpunkt skal godkendes af PET til at håndtere klassificerede oplysninger, hvilket kræver en del personlige oplysninger fra denne person.

This entry was posted in Internet and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.